KONTZEPTUA Lehenengo ordainketa Bigarren ordainketa Hirugarren ordainketa
Ura eta saneamendu kanona Urtarrila Maiatza Iraila
Ibilgailuen Zirkulazio Zerga Urteko erreziboa martxoan    
Ur-Belarrak Urteko erreziboa apirilean    
Badoak Urteko erreziboa abuztuan    
Plazaolako iragarkiak Urteko erreziboa abuztuan    
PAC Urteko erreziboa irailean    
Hiri eta Landa Lurren Kontribuzioa Urteko erreziboa urrian    
Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zerga Urteko erreziboa urrian    
Kanonak Urteko erreziboa abenduan